OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Dňa 25.05.2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré vo všetkých krajinách Európskej únie zavádza nové jednotné pravidlá, týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Pretože ochrana a bezpečnosť Vašich osobných údajov sú pre nás veľmi dôležité, záleží nám na ich ochrane ako aj na zrozumiteľnom informovaní o tom, aké údaje zhromažďujeme a ako ich spracúvame, urobili sme zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov tak, aby ich záznamy spĺňali požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä pokiaľ ide o prenos informácií, poskytnutých v prípade zhromažďovania údajov od dotknutej osoby.

Všetky informácie, požadované predpismi všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, sa nachádzajú vypísané nižšie v časti  Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov.


Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov


1.Osobné údaje, ktoré budú spracované:
Na základe Vami zrealizovanej objednávky (ktorá sa dá zaslať výlučne na náš mail svadobnecoko@gmail.com) budú spracované nasledovné osobné údaje:

• meno a priezvisko,
• poštová adresa,
• fakturačná adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt,
• IP adresa,

2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je doručenie Vami objednaného tovaru z internetovej stránky www.svadba-nevesta.sk, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné

3.TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU, KTORÉMU BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ
Správcom Vašich osobných údajov je:                                   
Jana Vetráková – Kňazíková,
IČO: 44 641 249, DIČ: 1070154118,
zapísaná v živnostenskom registri  OÚ Brezno, číslo živnostenského registra: 630-12486 (ďalej len "správca").
Kontaktné údaje správcu:  Kolkáreň 5/8, 976 81 Podbrezová
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

4.ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

5.DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

6.ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ e-shopového systému WEBAREAL), Slovak Parcel Service – prepravná spoločnosť pre doručovanie Vašich zásielok vrámci SR), In-Time – prepravná spoločnosť pre doručovanie Vašich zásielok mimo SR), Účtovná firma Ing. Šedivá Anna (spracovanie faktúr, mzdová agenda)

7.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email svadobnecoko@gmail.com
Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.5.2018